top of page
Vyhledat
  • Obrázek autorastudio AEIOU

První číslo časopisu ZIN o Introspekci mladých začínajících architektů a náš příspěvek..

Aktualizováno: 24. 4. 2020


ZIN - studio AEIOU

Introspektivní zamyšlení se nad prací našeho studia:

"Kontrasty, krása běžných věcí, exprese a imprese"

Architektura, inženýrství, interiér, objekt, urbanismus neboli prostor a konstrukce, subtilní a mohutný, sklo a kámen, statický a mobilní, ulice a náměstí. Stejně tak nové a staré, krásné a ošklivé, účelné a nefunkční. Všechna tato slova nám evokují protiklady a kontrasty.

Průtokový kanál ústavu vodního stavitelství - Berlín, Ludwig Leo

Různorodost je odjakživa součástí našeho života a zajišťuje pestrost přítomnosti, reminiscenci minulosti i vizi do budoucnosti. Proto si myslíme, že je velmi důležité srovnávání odlišných a kontrastních parametrů, které umožňují lépe věcem porozumět, a to nejen v historických souvislostech. Učit se je a přemýšlet, proč bylo přistupováno k různým věcem tak či onak. Právě stopa vývoje společnosti byla vždy nejlépe vyjádřena porovnáváním různorodých věcí.

Federální parlament - Praha, Prager

Tak jako kurátor výstavy vrství expozici v rámci časové osy a jednotlivých epoch, měli bychom k své tvorbě přistupovat my všichni - architekti, projektanti, umělci a při svém rozhodování i úředníci. Zachování přirozené posloupnosti tvorby ve společnosti je nezbytné pro vývoj dalších generací. Současně kontrasty vytváří mozaikový řád a kolážovou nahodilost veškerého strukturou orámovaného prostoru. Ačkoliv mnohdy kontrasty, a to většinou starého a nového, vzbuzovaly otazníky, s časovým odstupem působí přirozeně a jsou většinou pozitivně hodnoceny, nebo v opačném případě alespoň edukativně či kriticky posuzovány. Rozvijí se potom dle našeho názoru nutná diskuze, udržuje se tvůrčí pluralismus a je zachovávána kontinuita vývoje.

Hradčany - Praha

Hledání krásy v běžných věcech při navrhování spatřujeme jako jeden z fenoménů dnešní doby, který nám je blízký. Tento trend, mnohdy způsobený pocitem přehlcení z příliš velké nabídky globalizované produkce a nekonečnými možnostmi, nás nutí k zamyšlení nad obyčejnostmi prověřenými minulostí. Navíc ruku v ruce s ekonomickou stránkou věci. Paralelně s tím existuje další trend, který hledá smysl především v realizaci úplně nových a mnohdy za každou cenu jenom odlišných vizí. Naneštěstí někdy velmi komplikovaných a neúměrně nákladných. Pokrok, vývoj a hledání nového v architektuře jsou bezesporu nezbytné a nikterak se jim nebráníme. Ovšem zcela zásadní je pro nás přirozený vývoj věcí objevených a přitom poskládaných s reflexí dnešní doby do zcela nových souvislostí. Snažíme se takto individuálně přistupovat k jednotlivým projektům. Myslíme si, že vše přirozené, a tedy hodnotné má právě svůj čas. Podobně jako kaleidoskop směsí běžných věcí stačí někdy trochu protřepat, aby se ukázal ze stejných střípků zcela nový obraz souvislostí. Za pomoci základních principů architektonického navrhování stačí někdy málo, aby se docílilo kvalitního a ekonomického řešení.

Běžnost a jednoduchost se přitom nevylučuje s krásou architektonické formy. V historii architektury se stále setkáváme s dvěma v zásadě opačnými postoji. Jde o důraz kladený na expresi jako výraz, nebo impresi jako dojem. Expresivní přístup nejlépe vystihuje Výkřik Edvarda Muncha.

Výkřik - Edvard Munch

Po obsahové i formální stránce podtrhuje význam slova. Vnímat věci dokořán otevřenými ústy a očima, respektive okamžitě být šokován. Oproti tomu impresionistický obraz Déšť, pára a rychlost Williama Turnera je zapotřebí sledovat s odstupem, přimhouřenýma očima a trpělivým periferním viděním do té doby, než se obraz spojí na sítnici oka, pokud vůbec. Naopak postupně být ohromován.

Oba tyto kontrastní přístupy vnímáme jako přínosné pro zachování jisté pestrosti v architektuře i pro její samotný vývoj a vnímaní. Vlastní introspekcí se proto snažíme dostatečně vstřebávat míru kontrastů, krásu běžných věcí, a to jak výrazem expresionistickým, tak především dojmem impresionistickým.

Déšť, pára a rychlost - William Turner
Rekonstrukce RD v Brně - studio AEIOU

27 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page