studio AEIOU
studio AEIOU

Jan Vojtíšek____________________________________Jakub Staník

press to zoom

O NÁS

Studio AEIOU je architektonická kancelář v Brně, zabývající se projekční činností novostaveb, rekonstrukcí, návrhem interiérů a urbanismem ve všech stupních projektu. Nabízíme komplexní řešení a koordinaci od studie, stavebního povolení až po realizaci stavby, včetně poradenství s výběrem dodavatele a autorského dozoru. 

Architektura, inženýring, interiér, objekt a urbanismus spolu úzce souvisí a navzájem se prolínají. Naším cílem je nahlížet na jednotlivá zadání komplexně a ve všech souvislostech.

 

Studio AEIOU is Brno’s architectural office involved in design activities of new buildings, renovations, interior design and urban planning at all stages of the project. We offer comprehensive solutions and coordination of the study and building permits to construction, including assistance with construction company 

selection and site supervision. 

Architecture, engineering, interior, object and urbanism are closely related and intertwined with each other. Our goal is to look at each entry comprehensively and in all contexts.

 

Jan Vojtíšek

2014 autorizace ČKA

2011 studio AEIOU s.r.o.

2001-2008 VUT Brno, obor Architektura

2006-2007 Universidade Lusíada Lisabon Portugalsko, obor Architektura

2003-2011 spolupráce s architektonickými ateliéry Ateliér Walter, Patricie Barbas & Diogo Lopes Architects Lisabon Portugalsko, Ateliér ŠtěpánRadaArchitekti   

 

Jakub Staník

2016 autorizace ČKAIT

2011 studio AEIOU s.r.o.

2001-2007 VUT Brno, obor Pozemní stavitelství

2003-2011 spolupráce s architektonickými ateliéry Ateliér A53, Ateliér Štěpán

Spolupráce:

Tamara Vojtíšková

Martin Veřmiřovský

Diana Bevelaquová

Pavel Čánský