top of page

INTERIÉR RD – KE KÁČATŮM, BRNO

2022

 

Cílem projektu jsou stavební úpravy a návrh interiéru novostavby rodinného domu v řadové zástavbě na ulici Ke Káčatům, Jundrov. Koncepční řešení je navrženo pro pohodlný každodenní život mladého páru se dvěma dětmi. Zásadní je úprava dispozičního řešení v obou patrech. V přízemí se vytváří hra dvou odstínů dřevěného obložení. Tmavé přírodní dřevo je použité v "boxech", které nese pokaždé jinou funkci. Mezi nimi plyne prostor běleného dřevěného obložení, které definuje plynulý průchod prostorem od vchodu až na zahradu. Zde se nachází terasa s markýzou. V druhém patře se klade důraz na netypické oblouky, které nahrazují ostré rohy ve stísněných prostorách. Celkové přeuspořádání příček slouží k vytvoření nové koupelny a optimalizaci původní koupelny a šatny. Návrh spočívá v úpravě funkcí a dispozic dvou pater, bez příliš zbytečných zásahů do navržených nosných konstrukcí. V přízemí je kladen důraz na jednolitý vzhled, nábytku, podlahy a obložení stěn. Spolupráce: Daniel Behro, Diana Bevelaquová

RODINNÝ DŮM – BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

2022

 

Původní rodinný dům byl postaven jako jednopodlažní s nevyužitým podkrovím, sklepem a stodolou. Dispoziční uspořádání nevyhovovalo požadavkům investora a stavba byla ve špatném stavebně technickém stavu, proto bylo rozhodnuto dům zbourat a na jeho místě realizovat novostavbu. Cílem projektu je návrh novostavby rodinného domu v zástavbě dalších rodinných domů na křižovatce ulice Farská a Zahradní v Bystřici nad Pernštejnem. Důraz je kladen na propojení původních tvarů a materiálů s tvary a materiály novými, které podtrhnou tradiční charakter stavby a současně ji obohatí o moderní prvky. Hlavní trakt domu následuje pozici původního objektu, který na pozemku stával, a je doplněna o dvě vedlejší křídla vybíhající do zahrady. Ta vytváří středové atrium s posezením. Propojení atria s interiérem je prostřednictvím velkých prosklených ploch, čímž interiér opticky rozšiřuje a stává se další venkovní místností. Podkroví domu je plně věnováno dětem - umístěny zde jsou pouze dětské pokoje a koupelna. Střechy jednopodlažních křídel fungují jako zelené, nad garáží s obytnou terasou. Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Tomáš Pevný

SPOLEČENSKÝ SÁL FARNÍHO CENTRA – LIDEČKO

2022

Projekt řeší rekonstrukci fary z 16. století (2. etapa nedokončená) a návrh společenského sálu (1. etapa dokončená) Farního centra Římskokatolické církve v Lidečku. Stavební úpravy reagují na přemístění funkcí v rámci objektu a přizpůsobují jim dispozici tak, aby co nejlépe vyhovovala novým požadavkům. Společenský sál pomyslně uzavírá parcelu, propojuje její části a vytváří prostranství pro venkovní aktivity. Symbolika v pojetí architektury jako procesní cesty podtrhuje význam i účel stavby. Počátek je reprezentativní veřejný prostor před kostelem, sloužící církevnímu i obecnímu setkávání. Následuje cesta kolem zastřešeného veřejného prostoru, venkovního předsálí až k zadní terase zahrnující torzo zdi bývalého hospodářství. Terasa nabízí místo jak pro farnost (obřady, výstavy, divadlo, koncerty apod.), tak pro obecní spolky či organizace. V prostoru mezi Farním centrem a kostelem dochází k shromažďování lidí z blízkého i vzdálenějšího okruhu tamějšího společenství. Dispozičně variabilní společenský sál je navržen konstrukčně jako cihlová stavba s tradičním šindelovým obkladem z modřínu. Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Tomáš Pevný, Martin Veřmiřovský, Diana Bevelaquová

VILA TROJÚHELNÍK - BRNO

2020

 

Vila se nachází v klidné lokalitě Brno-Žabovřesky. Dispoziční uspořádání nevyhovovalo novým majitelům, proto došlo k celkové modernizaci a zásadním úpravám dispozice. Jedná se o realizaci individuálně šitou na míru s mnoha atypickými detaily i stavebními principy. Ústředním motivem, opakujícím se v celém domě, je tvar trojúhelníku, který jemně dekoruje interiér i exteriér celého domu. Zejména v dřevěném a keramickém obkladu, ve skládané masivní podlaze, nábytku a jeho úchytkách nebo v černobílé cementové dlažbě. V 1.NP se nachází velkorysý a vzdušný společenský prostor s kuchyní, jídelním koutem a obývacím pokojem, v jehož centru je umístěn krb, "srdce" domu. Propojení se zahradou zajišťuje velkoplošné rohové prosklení z části kryté bambusovým slunolamem. Díky výměně původních prvků krovu ocelovými krokvemi a táhly v podlaze se nevyužitá půda stává velkým otevřeným prostorem. Dochází zde k propojení hlavního a vedlejšího traktu, v jehož křížení je ložnice. Na ni navazuje koupelna s proskleným vstupem a sprchovým koutem. Prosklení se odráží obdobným způsobem i na druhé straně vedlejšího traktu v podobě trojúhelníkového vikýře, jenž tvoří prostor pro venkovní posezení. Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Tomáš Pevný, Diana Bevelaquová, Dong Thy Huang

KANCELÁŘE MELOWN TECHNOLOGIES SE – STRAKONICKÁ, PRAHA

2020

 

Návrh spočívá v zachování stávajícího principu otevřené kanceláře, tzv. open-space, a přidání nových materiálově a prostorově vymezených funkčních prostor. Válcové objemy jsou umístěny v kontrastu k pracovním místům uprostřed dispozice a z části po obvodu. Zaoblené tvary reagují na trojúhelníkový půdorys a vytváří jemný přechod mezi pracovní a víceúčelovou zónou. Vyjma funkcí uvnitř válců vytváří v těsné blízkosti i plochy pro variabilní využití, například odpočinkové posezení, plochy k shromažďování či firemním prezentacím a výstavám. Současně vytváří pomyslný bezpečnostní filtr z důvodu zachování soukromí v pracovní zóně. V neposlední řadě doplňuje funkce a celkový vizuál různorodá škála materiálů, zatížená jak na barevnost, tak na haptickou pestrost. Pomyslné srdce výzkumu a vývoje tvoří brainstormingová a relaxační místnost s jídelnou uprostřed dispozice, dochází zde k nejdůležitějším a nejhodnotnějším činnostem společnosti. Proto bylo pojato stran materiálů odlišně, pohodlně a hmatově nevšedně, a to vnitřním i vnějším kobercovým obkladem. Ostatní objemy tvoří průsvitný polykarbonát, dřevo, sádrokartón nebo sklo. Spolupráce: Diana Bevelaquová, Michaela Domiňáková, Tamara Vojtíšková, Aleš Lengyel

REKONSTRUKCE BYTU - ŠUMAVSKÁ, BRNO

2020

 

Stavební úpravy spočívaly v odstranění svislých nenosných konstrukcí a navržení zcela nové dispozice. Diagonální půdorysné členění proměnilo byt z 4+1 na 4+kk s místnostmi se samostatnými vstupy, při čemž jejich umístěním a orientací se dosáhlo větší účelnosti v prostoru. Byt v obytném domě nesoucí se v duchu socialistického realismu je navržený z kombinovaného nosného systému, a to ze železobetonových pilířů, průvlaků i cihelného zdiva. Rekonstrukce se tedy zaměřila na obnažení původní nosné konstrukce a její probarvení různými odstíny. Dalším úkolem bylo maximální využití všech prostor vzhledem k požadavkům investora. Ústředním motivem, který se opakuje v celém bytě, je systém dřevěných polic a skříněk, jejichž funkce se mění v závislosti na typu místnosti. Podlahy jsou dřevěné, kladení koresponduje s novým dispozičním uspořádáním. Zajímavostí je, že ačkoliv návrh a zahájení stavebních prací začalo před více jak 5 lety, klient si zachoval po celou dobu chuť provádět dílo postupně a přitom se držel původního návrhu, za což mu patří velký obdiv. Většinou platí, co se neudělá hned, neudělá se nikdy nebo nakonec úplně jinak!

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

STROM

2019

 

Dočasná instalace ze světelných tyčí v abstrahované formě vánočního stromu prorůstajícího prostorem, přes modulátor propojena s pianem a možností měnit barevnost dle tóniny.

DŮM S KANCELÁŘEMI A BYTY – ŠMEJKALOVA, BRNO

2019

 

Stavební úpravy respektují v maximální míře charakter prvorepublikového domu, původně navrženého s malometrážními byty (r. 1936). Nové zásahy i materiály podtrhují její dobové hodnoty. V návrhu se opakují přímé i zaoblené linie, původní materiály jako teraco, parketové podlahy a kovové zábradlí. Nové funkční využití počítá s umístěním kanceláří a zázemím v přízemí domu. Dispozice je zde založená na jednom otevřeném prostoru, děleném vloženými objemy. Každý má jinou funkční náplň (hovorna, kuchyňka, šatna, WC, sklad). Dispozice s oddělenými kuchyňkami a hygienickým zázemím umožňuje v případě nevyužití školící místnosti prostor pronajmout jako další kancelář. Z kuchyňky je přímý vstup na zahradu, zde jsou zatravněné plochy a pódia pro venkovní sezení. V ostatních dvou patrech jsou čtyři byty kategorie 1+kk a 2+kk, vycházející částečně z původní dispozice. Byty jsou navrženy tak, aby sloužily i jako služební nebo kancelářské prostory. Plochá střecha má nové využití s několika zónami. Výhledově se počítá se zónou relaxační s venkovní saunou, ochlazovnou a lehátky; společenskou zónou s venkovním grilem a posezením; odpočinkovou zónou s hamaky. Po obvodu terasy je navržená vzrostlá zeleň.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Tomáš Pevný

RODINNÝ DŮM – LELEKOVICE

2019

 

Návrh jednopodlažního a nepodsklepeného rodinného domu naplňuje požadavky moderního bydlení pro pětičlennou rodinu s malými dětmi, a to vše při optimalizaci ploch komunikačních vůči plochám obytným. Požadavkem klienta bylo navrhnout střídmý, avšak originální dům za minimálních investičních nákladů. Tvar domu vychází z tradičního venkovského stavení se sedlovou střechou a požadavků místního regulačního plánu. Z jedné strany pod úrovní ulice vytváří obvodové zdivo pomyslnou ochrannou skořápku bez oken, na opačné straně je prosklené. Vizuálně a akusticky je tedy uzavřen k přilehlé komunikaci a otevřen do vnitrobloku zahrady. Do prostoru této skořápky jsou umístěny dva boxy, které vnitřní prostor dělí na jednotlivé místnosti. Společenská část domu, “srdce“ celého domu, je otevřená do krovu. Dominující prosklená fasáda je situovaná na jihozápad s optimálním využitím světových stran. Objekt je umístěn co nejblíže k severní hranici pozemku, čímž se zvětšila využitelnost zahrady, která není oplocená. Ta neplánovaně, ale s potěšením, plní mimo jiné funkci hracích ploch pro nejmenší obyvatele z okolních domů.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Nikola Levá, Tomáš Pevný

EXPOZICE LITINY V MUZEU BLANENSKA – BLANSKO

2019

 

Architektonické řešení expozice umělecké a užitné litiny v prostorách blanenského zámku vychází z myšlenky vytvořit zřetelným a sjednocujícím způsobem formu, jenž vystavené exponáty spíše doplňuje než jim konkuruje. Systém dřevěných polic, pódií, panelů a vitrín se vine obdobně všemi prostory a neutrální bílou barvou dává vyniknout litinovým exponátům. Možnost nechat návštěvníka zhlédnout exponáty z blízka i větší vzdálenosti vedla ke konceptu umístit většinu výstavních ploch po obvodu místností. Tyto plochy vyplňují zapuštěné okenní parapety, niky a výklenky, v některých částech mění výrazným způsobem i půdorysné rozměry místností. V nepravoúhlých prostorách s trámovými nebo klenutými stropy tak dochází k celkovému propojení. Z použitých materiálů převažuje dřevo a ocelová konstrukce, plochy se vzácnějšími exponáty jsou zaskleny. Požadavek investora nezasahovat do stěn, podlah a stropů byl v maximální míře dodržen.        

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Tomáš Pevný

REKONSTRUKCE BYTU – BRNO

2019

 

Projekt řešil stavební úpravy a celkovou modernizace části bytu. Důraz byl kladen na dispoziční uspořádání, které bude splňovat požadavky mladého páru s dítětem. Zásadní úpravy spočívají v odstranění příčky mezi vstupní chodbou a šatnou a umístění velké šatní skříně s botníkem. Dále vybourání příčky mezi chodbou, kuchyní a spíží a zvětšení prostoru kuchyně. Z chodby se vstupuje do všech ostatních místností. Kuchyňská linka je rozšířena do prostoru původní spíže. Pro zvětšení úložného prostoru je vedle dveří umístěna potravinová skříň. Uprostřed kuchyně je stůl s 6 místy. Materiálové řešení je jednoduché a podporuje optické zvětšení všech místností. Veškerý nábytek je vyroben z překližky ve světlém odstínu, na podlaze je světlá stěrka, navazující na původní podlahy. V kuchyni, koupelně a WC je použit geometrický bílý obklad, který celý interiér propojuje jemným detailem. Stěrka se opakuje i na stěnách WC a koupelny.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

OBYTNÝ SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ – BRNO IVANOVICE

2019

 

Řešené území se nachází v mírném svahu na okraji městské části Brno - Ivanovice s typickou zástavbou příměstských rodinných domů. Urbanistické řešení je založeno na rastru, který zajišťuje ekonomicky výhodné uspořádání parcel při maximální prostupnosti územím. Orientace navrhované zástavby respektuje a v nejvyšší míře využívá oslunění a pohledové osy. Soubor tvoří tři typy domů, založené na modulu 3x3 m. Každý další typ vzniká přidáváním modulů s různými funkcemi, což umožňuje vytvářet i kryté plochy nebo terasy v exteriéru. Přidané objemy na místo teras mohou být různými materiály obloženy, přitom základní matice průčelí domů v ulicích zůstává. Tím je zachován sjednocující prvek celého obytného souboru, avšak možnost individuálních částečných venkovních úprav na fasádě pro klienty je zajištěna. Základním typem zástavby je nepodsklepený řadový dům - typ C, jehož přízemí je tvořeno vstupní halou, toaletou se sprchou, technickým zázemím, na které navazuje kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem a garáží s jedním parkovacím stáním. V patře jsou tři ložnice, koupelna a šatna. Celkový počet RD je 24. Spoluautor: Bořek Knytl. Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Nikola Levá, Tomáš Pevný

INTERIÉR RD – BRNO

2019

 

Stavební úpravy i návrh interiéru nejprve spočívaly v efektivním využití stávajícího obývacího pokoje. Postupně se ovšem zadání rozrostlo do dalších prostor. Předělením společenské části vzniklo místo pro nový obývací pokoj a ložnici. Uspořádání obývacího pokoje je nové, sedací souprava je přesunutá do rohu a vylepšuje funkčnost celého prostoru, stejně tak je lépe propojen s jídelnou a kuchyní. Nad sedací soupravou je soustava polic se skříňkami a vedle krbová vložka. Naproti je navržena komoda s policemi a místem pro televizor. V jídelně pokračuje nábytek ve stejném duchu jako v obývacím pokoji, což prostor vizuálně propojuje - bílá komoda s dřevěnými policemi a skříňkami. Dřevěné plochy na podlaze, stěnách a skříňkách tvoří dubové parkety francouzského typu. Kuchyně je od jídelny a obývacího pokoje materiálově odlišená, navržená v bílém odstínu v kombinaci s dubovou dýhou. Na jídelnu navazuje v místě původní ložnice dětský pokoj pro dvě děti, který je rozšířen jednoduchou stavební úpravou. Celkové materiálové pojetí vychází z různých charakterů místností v rámci jednoho otevřeného prostoru.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

INTERIÉR MEZONETOVÉHO BYTU – BRNO

2018

 

Stavební záměr řešil dispoziční změny a návrh interiéru v mezonetovém bytě novostavby bytového domu. Původní dispozice zahrnovala obývací pokoj s kuchyní, jídelním koutem ve spodním patře a v podkroví tři ložnice s velkorysou terasou. Klientům původní řešení od developera nevyhovovalo, navíc požadovali umístit hlavní společenský prostor do podkroví k terase. Z původního návrhu zůstalo pouze schodiště, vše ostatní se přeskládalo. Eliminovaly se chodby, navrhly dvě komfortní koupelny a celé horní patro se přeskupilo tak, aby všechny místnosti měly přístup na terasu. Schodiště, jako dřevěný prvek, ústí přímo do obývacího pokoje a svým tvaroslovím předjímá hru dřevěných kostiček a šachovnic v horním patře. Celý prostor v horním patře lze rozšířit otevřením příčky do hostinského pokoje. Převažujícím materiálem je dřevo na nábytku či podlaze v kombinaci s dekorativní pryskyřičnou stěrkou, jenž hrají prim v celém interiéru. Prostorové dřevěné rámečky tvoří masivní dubové hranolky. Celý interiér se nese v duchu estetické interpretace někde mezi Evropou a Asií, přesně tak, jak tomu bylo v životě klientů a naší společné komunikace. Spolupráce: Tamara Vojtíšková

LITERÁRNÍ LAVIČKA II

2018

Literární lavička vznikla za účelem poskytnout ve veřejném prostoru místo k posezení a čtení. Dynamická křivka knihovničky probouzí nevyužitý nástup do dvorany radnice a dodává prostoru výrazný akcent i přidanou funkční hodnotu čtecího koutku. Forma následuje barokní portál s dominantním schodištěm, funkce rozšiřuje dění ve veřejném prostoru historické ulice. Materiál pohledově přilíná k umělecky zpracovaným kovářským prvkům brány. Zaoblená skořápka je složena ze dvou identicky symetrických částí a oblým tvarem změkčuje ostrý roh podstavného soklu. Vinoucí se tvar umožňuje pohodlné oboustranné posezení, přelézání i vkládání knih. Bezproblémovou manipulaci řeší možnost rozmontovat obě části. Materiál tvoří černá zámečnicky spasovaná ocel s povrchovou vodě a poškození odolnou antracitovou stěrkou. Pro zvýšení bezúdržbovosti slouží uzavíratelná polykarbonátová dvířka knihovničky.    

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

Investor: Městská část Brno-střed

SHOWROOM DECOR ITALIA – MORAVANY

2018

 

Nový showroom je určený k prezentaci vzorků různých druhů stěrek, tapet a benátských štuků. Koncept klade důraz na možnost prezentace maximálního počtu vzorků, flexibilitu prostoru a jednoduchou a ekonomickou instalaci. Showroom se skládá ze dvou hlavních místností - výstavního prostoru stěrek v přízemí a prostoru pro vystavování vzorků tapet v patře. Řešení vychází z potřeby srovnávat jednotlivé odstíny a provedení stěrek při výběru. Dále možnost umístit jednotlivé vzorky jak vedle sebe na stěně, tak na podlaze nebo na stropě. Současně umožňuje lehce jednotlivé vzorky posouvat, přemisťovat, odebírat a zase přidávat, a to vše i na velké ploše.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

REKONSTRUKCE BYTU – LIPOVÁ, BRNO

2017

 

Zadáním bylo navrhnout dispoziční úpravy a interiér v bytě ve funkcionalistické vile (autor Ernst Wiesner, r. 1930) zvané Haasova vila. Stavební úpravy řeší maximální využití prostoru vzhledem k požadavkům investora, a to odstraněním nenosných příček a vložením dřevěného boxu s hygienickým zázemím uprostřed dispozice. Vzniká vzdušnější a prosvětlenější prostor. Ústředním motivem v bytě je systém dřevěných obkladů s částečným perforováním. Umožňuje decentní až mystické prosvětlení interiéru, aniž by narušoval pocit soukromí. Koncept v mnoha místech pracuje s variabilní dispozicí. Především ve východním křídle, v němž lze dřevěnou skládací stěnou rozdělit místnost na ložnici a obývací pokoj. Dále v jižní chodbě mezi kuchyní a obývacím pokojem lze otevřením perforovaných koupelnových dvířek vytvořit místnost pro domácí práce. Nové funkční celky budou v další etapě zrealizovány i na terase, v podání slunečních lázní, zeleně, posezení s grilem a dětského koutku. V další fázi bude hmota přístavby exteriérově zvýrazněna popínavými rostlinami, které budou postupem času měnit vzhled. Styčnou myšlenkou bylo navrhnout "dům se zahradou na střeše". Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Nikola Levá

MONOGRAM ESPRESSO BAR – KAPUCÍNSKÉ NÁM., BRNO

2017

 

Nový espresso bar byl navržen v památkově chráněném domě na Kapucínském náměstí v centru města. Dominantním prvkem v interiéru je materiálové členění dvou pomyslných částí - posezení pro návštěvníky a příprava kávy s případnou prezentací. Obě části jsou materiálově kontrastně řešeny, vzájemně se propojují a prolínají. Prezentačním a přípravným účelům primárně slouží velký samostatně stojící bar, jehož část lze využít i pro oboustranné barové sezení. Toto posezení umožňuje rozšíření počtu míst, ale i vtáhnutí návštěvníka do centra dění při přípravě kávy. Do druhé části místnosti je situován jeden velký “rodinný“ stůl. Návštěvnický prostor je obložen dřevěným obkladem do výšky výkladců, podlaha je rovněž dřevěná. V obložení je navrženo několik výklopných dvířek, plnící funkci výstavních polic. Dvě místa na sezení jsou navržena v podobě dřevěných pódií i ve výkladcích, které slouží jako úložný prostor, odkládání kabátů, nebo umístění denního tisku. V podhledu je umístěná síť s ocelovými lanky a atypickými svítidly navrženými na míru pro espresso bar. Tato síť slouží i pro zavěšení prezentací či expozic. 

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Nikola Levá

INTERIÉR RD – BRNO

2016

 

Zadání investora bylo navrhnout interiér do třípodlažního rodinného domu, jenž byl navržený jiným architektem. Hlavním motivem, který se opakuje ve všech nadzemních podlažích, je použití dřeva (dubová spárovka, jasan) na nábytku a opakující se niky různých barevných odstínů, nebo druhy dřevin. Obytné místnosti jsou doplněné dřevěnou podlahou. Celý prostor domu materiálově spojuje nábytek ze světlého dřeva (světlý jasan) v kontrastu s plochami dřeva tmavšího (jádrový jasan). První podlaží zahrnuje vstupní část se šatnou, halu s prádelnu a toaletou a společenskou místnost s výrazně tónovaným nábytkem a přístupem do zahrady. Druhé nadzemní podlaží tvoří převážně obývací pokoj propojený s kuchyní a jídelnou. Následuje chodba se vstupy do spíže, toalety a pracovny. Ve třetím nadzemním podlaží jsou dva dětské pokoje, ložnice a dvě koupelny. Všechna podlaží propojuje funkčně i výrazově dominantní dřevěné schodiště, které svoji dynamickou křivkou vytváří “sochu“ vinoucí se celým domem.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

REKONSTRUKCE RD – BRNO

2016

 

Rekonstrukce zahrnuje stavební úpravy a celkovou modernizaci historického domu postaveného ve 30. letech 20.století. Důraz je kladen na nové dispoziční uspořádání splňující požadavky moderní čtyřčlenné rodiny a s možností vícegeneračního uspořádání v budoucnu. Zásadní úpravy spočívají v přemístění ložnice do přístavku domu, který je v klidném zahradním vnitrobloku, a propojení dvou obytných místností v jednu velkorysou. Vzniká tím napříč celým domem velký společenský prostor s kuchyní, jídelním koutem, relaxačním respiriem a obývacím pokojem, propojující zahradní a uliční život. Navíc je tento prostor doplněn o nový kubický objem s hygienickým a technickým zázemím, který navazuje svým materiálovým pojetím na fasádu přístavku. Při pohledu z interiéru do zahrady a naopak je vizuálně patrné kontrastní propojení nových a původní stavebních zásahů. Koncept propojení původního a navrženého podtrhuje i obdobné materiálové pojetí nového střešního vikýře. Celkově návrh vyzdvihuje symbiózu nového a starého v rámci další stopy v historii domu. 

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Nikola Levá         

LITERÁRNÍ LAVIČKY

2015

 

Multifunkční knihovnička volně přístupná veřejnosti 24 hodin denně. Poskytuje místo, kde každý kolemjdoucí má možnost nejen posedět, odložit si věci, ale také přečíst si knihu, půjčit, vzít nebo v případě další návštěvy donést vlastní. Jedná se o soustavu dvou korpusů s uzavíratelnými úložnými prostory tvořenými policemi a příčkami. Obě pojmou omezené množství knih, ale umožňují i jejich neustálé obměňování, což přispívá k vytvoření knihovny s díly nejrůznějších autorů a široké škály žánrů. Proporčně vychází z rozměrů běžné parkové lavičky. První typ umožňuje sezení pro dva lidi, druhý je navržen pro umístění v opozici vůči stávajícím venkovním lavičkám. Oba kusy do sebe tvarově zapadají a lze je i kombinovat, popřípadě knihovničku rozšiřovat o další moduly. Korpusy jsou navržený z voděodolné březové překližky s transparentní lazurou. Odkládací prostor je krytý dvířky z tónovaného plexiskla.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

Investor: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

REKONSTRUKCE BYTU BRNO

2014

 

Byt s velmi malou užitnou plochou byl zrekonstruován na mezonetový. Z původních 24 m2 se plocha obytná i zázemí rozšířili celkem o třetinu. Hlavním dominantním prvkem je vestavěná konstrukce vymezující kuchyni a nad ní ložnici. Vytváří tak "místnost v místnosti".

REKONSTRUKCE RD LERCHOVA, BRNO 

2014

 

Cílem rekonstrukce byla přestavba rodinného domu na vícegenerační dům. Základní myšlenka návrhu spočívala v přiznání původních a nových částí jak po formální, provozní, tak i materiálové stránce. Nové objemy "prorůstají" dovnitř i ven v každém podlaží domu, včetně střechy. Vodorovné a svislé konstrukce přistavěných částí jsou navrženy z dřevostavby, v exteriéru obložené modřínovými latěmi v šikmém směru a v interiéru smrkovými palubkami ve svislém směru. Různorodé povrchové úpravy tak podtrhují koncept přiznání původních a nových částí.

PŮDNÍ VESTAVBA CIHLÁŘSKÁ, BRNO

2014

 

Půdní vestavba zahrnuje 2 byty. Menší byt velikosti garsoniéry a větší byt velikosti 4+kk. Do střešní roviny z ulice je vsazen po celé délce vikýř s horizontálním oknem. Ze dvora je zvětšen stávající vikýř a zmenšena plocha terasy. Do útrob bytu 4+kk přivádí denní světlo střešní tubusy. Nové obvodové stěny ze sendvičové konstrukce dřevostavby byly opláštěny titanzinkovým plechem.

VĚŠÁK "SMRK"

2014

 

Dřevěný věšák vyrobený z recyklovaného odpadu ze stavby. 

ŽIDLE A STOLEK "SPIN"

2012

 

Kovářsky zpracovaná židlička a stolek z ohýbané pásoviny. Povrchová úprava provedena práškováním. 

bottom of page