top of page

APARTMÁNY – DOLNÍ VĚSTONICE

2023

 

Zadáním investora bylo navrhnout tři samostatné apartmány. Jednoduché kubické objemy byly na pozemek rozmístěny kaskádovitě tak, aby umožňovaly využití střech pro pobytové terasy. Nad největším apartmánem, který je orientovaný do ulice byla vztyčena sedlová střecha s krytinou z pálené tašky. Klenba navozuje atmosféru jeskyní odkazující na historii oblasti. Interiér není dělen nosnými stěnami, ale pouze lehkými příčkami, které jsou posuvné nebo plní funkci policových systémů. Z důvodu intenzivnějšího zážitku z klenutého prostoru mají plné příčky výšku jen 2200 mm a zbytek je doplněn sklem. Klenba se propisuje i na fasádu v podobě velkoformátového prosklení s obloukem. Skrz celý pozemek se line betonová komunikace, přecházející z meandrující roviny do mělkých schodů až po klasické schodiště. Ve spodní části pozemku se nachází relaxační zóna se saunou a vířivkou. Plochy parkování a skladování odpadu byly umístěny co nejdál od apartmánů. Kromě netradičních vnitřních prostor byly pro návrh důležité i soukromé venkovní terasy.

Spolupráce: Pavel Čánský

EXPOZICE A DEPOZITÁŘ MĚŘÍCÍ TECHNIKY – MUZEUM BLANSKO

2023

 

Předmětem první části studie byl návrh prostoru pro umístění expozice v podkroví zámku v Blansku. Klíčovými hodnotami jsou variabilita a otevřenost. Vzhledem k památkové ochraně bylo k objektu přistupováno velmi citlivě a byl očištěn od novodobých nánosů v podobě nových příček, povrchů a podhledů.

Předmětem druhé části studie byl návrh konverze bývalé kočárovny na depozitář a veřejné toalety. Kočárovna v současnosti plní funkci skladu. Stavba se nachází na pozemku zámeckého areálu v místě, kde probíhá původní hradební zeď. Návrh pracuje s principem tzv. „box in box“. Historické obvodové zdivo bude očištěno a vznikne tak původní historická schránka. Do této schránky bude vložen nezávisle fungující objem depozitáře a toalet. Předprostor kočárovny bude částečně vydlážděn žulovými kostkami kvůli zásobování a částečně zpevněn plochami mlatu, které budou umožňovat umístění venkovního mobiliáře. Nová komunikace z mlatu naváže na venkovní schodiště u brány do růžové uličky.

Spolupráce: Pavel Čánský

RODINNÝ DŮM – VELKÉ BÍLOVICE

2022

 

Z důvodu nevýhodné orientace pozemku byl navržen tvar domu, který zajišťuje pronikání jižních slunečních paprsků dovnitř dispozice. Základním tvarem je dům se sedlovou střechou, který byl „roztržen“ a propojen jednopodlažním krčkem s plochou střechou. Střešní roviny, svým nakloněním umožňují vznik prosvětlovacích pásů pod stropem. Skrz nově vzniklé atrium je prosluněna hlavní obytná část, jejíž největší prosklení je orientováno na sever do zahrady, díky čemuž nebude docházet k přehřívání. Objem domu je směrem do ulice zaoblen, čímž je vytvořen výrazný, měkký architektonický prvek zajišťující maximální kontinuitu prostoru. Tektonika objemu sestává z jednotlivým střešních rovin, spočívajících na zdech nebo „levitujících“ nad prosklenými částmi. Tento koncept je vizuálně podpořen drážkami (nutami) v omítce, oddělující nosníky a podpory.

Spolupráce: Pavel Čánský

INTERIÉR BYTU – ANTONÍNSKÁ, BRNO

2022

 

Z původní dispozice budou zachovány téměř všechny stěny kromě koupelnového jádra, které bude vybouráno. Vstup do bytu se nachází přibližně ve středu dispozice a umožňuje provozní oddělení ložnice. Plocha zádveří byla minimalizována a plní zároveň funkci hlavní komunikace mezi místnostmi. Koupelna je vybavena velkorysým sprchovým koutem a umyvadlem. Skrz nové posuvné dveře se dostaneme do menšího pokoje s manželskou postelí a úložnými prostory. V tomto pokoji bude odbourán parapet okna a do otvoru budou vsazeno francouzské okno. Do ulice je orientována společenská místnost, která kombinuje kuchyň, jídelnu a obývací pokoj. Za dveřmi je umístěna vysoká skříň s lednicí, pračkou a úložnými prostory. Jeden roh je určen pro kuchyňskou linku s horními skříňkami. Roh pod okny vyplňuje sedací souprava s výhledem na televizi. Poslední místnost s oknem do ulice je multifunkční pokoj, který se bude využívat dle potřeby. Může být pracovnou, dětským pokojem, chill out zónou nebo pokojem pro hosty.

Spolupráce: Pavel Čánský

INTERIÉR BYTU – PODĚBRADOVA, BRNO

2022

 

Investor kromě samotného bytu disponuje i prostorem na půdě, který chtěl do dispozice integrovat. Bylo tak nutné z jednopodlažního bytu vytvořit mezonetový vložením vertikální komunikace v podobě jednoramenného schodiště u štítové stěny. Střecha ve 3.NP bude zvednuta a doplněna o vikýře, které rozšíří využitelnou plochu podkroví. Do podkroví bude umístěna ložnice, koupelna a chill out zóna orientována na nově vzniklou terasu. V rámci 2.NP bude prováděno co nejméně stavebních úprav a bude zde umístěna kuchyně, jídelna, obývací pokoj a pokoj pro hosty/pracovna. Koncept vnějšího vzhledu vychází z předpokladu, že se druhá strana půdy bude řešit obdobně. Ve 3.NP je umístěna multifunkční místnost, která integruje ložnici, pracovnu a čajový koutek. Spací „kupé“ je přístupné po schodech a má do ulice velké kruhové vyduté okno, zajišťující široký výhled do ulice. Maximálního prosvětlení a proslunění jsme docílili umístěním portálu do východní stěny vikýře, skrz který je přístupná venkovní terasa s posezením.

Spolupráce: Pavel Čánský

REKONSTRUKCE RD - VELATICE

2022

 

Základním požadavkem bylo navrhnout dvě bytové jednotky v rámci řadového rodinného domu. Z důvodu zjednodušení etapizace jsme přistoupili k demolici části domu, přes kterou bude zajištěna obsluha staveniště i na dvoře. Bude zachována část stavby, kterou budou moct investoři obývat v rámci první etapy, zahrnující demolici hospodářských objektů ve dvoře, severozápadní části a realizaci přístavby nové bytové jednotky. Dalším požadavkem bylo vytvoření dvou parkovacích stání, proto došlo k elevaci novostavby do úrovně 2.NP a tím vzniklo spojení ulice, dvora a zahradních teras. Vertikální komunikaci zajišťuje nově vložené schodiště, zajišťující propojení obou jednotek v rámci interiéru. Zásadní bylo zachovat původní charakter domu směrem do ulice v podobě stávajícího rozložení oken a hlavního vstupu. Jako hlavní vstup bude využívána stávající chodba sloužící zároveň jako zádveří s úložnými prostory. Hlavní objem přístavby je oproti původnímu objemu uskočen a zarovnán se sousedním objektem. Tento krok nám umožnil zbavit se členitého uličního objemu, reagujícího na půdorysný tvar parcely a také vytvořit prostor pro umístění rampy.

Spolupráce: Pavel Čánský

RODINNÝ DŮM – STŘELICE

2022

 

Nejzásadnějším aspektem, který ovlivňoval koncept tvaru a umístění domu na pozemku bylo proslunění a regulace v územní studii. Kvůli nízké úrovni zastavitelnosti pozemku (jen 20%) a požadavkům investora bylo nutné umístit parkovací plochy pod hlavní objem. Díky tomu mohla být téměř celá zastavitelná plocha určena pro samotný dům. Figurou se stává jednoduchý kvádr spočívající na dvou terénních vlnách, mezi nimiž vzniká úžlabí, které dům překonává. Inspirací pro kompozici byl samotný pozemek, který se nachází v údolí s příznačným názvem Žleby II. Dům je podchozí a byl vyzdvižen vůči úrovni chodníku kvůli sklonu ramp, které pod něj ústí. Jižní fasáda respektuje uliční čáru šest metrů od hranice pozemku. Symetrický objem domu je rozdělen do tří celků. Krajní pole mají do ulice neprostupný charakter betonové stěny s jediným detailem v podobě vstupních dveří, které splývají s okolím. Střední část fasády působí naopak transparentním dojmem díky maximálnímu prosklení se subtilními rámy, pokrývající celou plochu včetně horizontálních konstrukcí.

Spolupráce: Pavel Čánský

REKREAČNÍ CHATA - JEHLICE

2021

 

Zásadní pro návrh bylo umístění novostavby v půdorysné stopě původního objektu, který bude odstraněn. V severozápadní části pozemku se nachází stávající stodola, která spolu s cihelnou stěnou stojící paralelně k obvodovým zdem stodoly, vytváří pomyslné zářezy do zahrady. Tyto zdi budou doplněny o další dvě, vynášející sedlovou střechu nové chaty. Nemají jen konstrukční funkci, jejich objem pojímá i prostory nezbytné pro provoz domu. V případě odstranění sousedního objektu bude pozemek doplněn o další paralelní zeď, vytvářející vizuální i zvukovou bariéru k veřejné komunikaci. Novostavba je jednopodlažním objektem s podkrovím. Prosklený vstup je orientován do západní stěny, do které je integrována také koupelna, sedací část obývacího pokoje a úložné prostory vestavěných skříní. Do východní obvodové zdi je zabudována kuchyňská linka, krbová vložka, rozkládací pohovka a úložné prostory, do kterých bude zajíždět i žebřík vedoucí do podkroví. Prázdný prostor mezi obvodovými zdmi tvoří pomyslný “tunel“ zakončený z obou stran velkoplošným prosklením. Krajní pole s rozkládacími pohovkami jsou otevřená do krovu. Prostor díky tomu působí velkoryse a zajišťuje kontakt s děním na platformě. Spolupráce: Pavel Čánský, Diana Bevelaquová

REKONSTRUKCE RD - FÜGNEROVA, BRNO

2021

 

Předmětem zadání je rozšíření a otevření stávajících prostor vybudovaných na začátku 20. století a vytvoření moderní dispozice s důrazem na zachování historické kvality budovy. Ze stávající hmoty stavby vysouváme čtyři utilitární objemy - závětří, terasu a vikýře, které jsou buď materiálově potlačeny nebo zdůrazněny, v závislosti na vnímání proporcí stavby. V exteriéru materiálově členíme fasádu a zdůrazňujeme vstupní a komunikační prostory domu, což podtrhuje koncept komponovaných průhledů dispozicemi. Směrem do zahrady bude vytvořena přístavba s novým vstupem do 1.PP, skladem, retenční nádrží a saunou. To vytvoří prostor pro terasu propojenou s interiérem bytu a výhledem do zahrady. Záměrem je vytvořit komponované průhledy na dění v domě, terasu a zeleň zahrady skrz celou délku obytného prostoru. V podkroví budou prostory zvětšeny o nové vikýře do ulice a zahrady. Pozemek bude nově oplocen a terasa i zádveří budou ze stran sousedů odcloněny pergolou s dřevěnou konstrukcí a obkladem z pororoštu. Spolupráce: Diana Bevelaquová, Pavel Čánský

REKONSTRUKCE RD - TĚŠÍNSKÁ, BRNO

2021

 

Zásadním limitem návrhu bylo zachování uliční fasády v původním stavu. Veškeré zásahy do exteriéru byly orientovány směrem do zahrady. Stavební úpravy v podobě nástavby dvou vikýřů budou zřetelné pouze z vnitrobloku, neboť nepřesahují svou výškou hřeben původní střechy. Vikýře byly do střešní roviny navrženy z důvodu rozšíření vnitřního prostoru podkroví. Umístěním nad sebe a posunutím vůči sobě vzniká na střeše většího vikýře velkorysá venkovní terasa přístupná z galerie ve 4.NP. Objemově spodní vikýř navazuje na hlavní předsazenou část domu s horizontálním přerušením v podobě původní římsy. Horní vikýř ustupuje od hrany spodního o 5 metrů. Hlavním argumentem pro respektování stávající dispozice v 1.NP a 2.NP je zachování původních historických obložkových dveří a také masivní vlysové podlahy. Nedochází k přemístění příček, nosných stěn a dveří v prvních dvou podlažích. Výjimkami jsou dveře do koupelen, které z důvodu efektivnějšího využití prostoru posouváme a také nová samostatná koupelna v ložnici, jejíž příčky budou opětovně vyzděny.

Spolupráce: Pavel Čánský

REKONSTRUKCE RD A NOVOSTABA ATELIÉRU - MYSLIBOŘICE

2021

 

Stavební záměr spočívá v provozním rozdělení rodinného domu na dvě samostatné jednotky. Ve 2.NP vznikne plnohodnotný byt s novou dispozicí, přístupný po novém schodišti přilehlém k západní fasádě. Pro nový vstup bude využita plocha stávajícího balkonu. Na schodiště navazuje kromě vstupu do bytu i lávka, propojující rodinný dům s novostavbou ateliéru. Na zahradě se nachází stávající objekt kůlny, který bude odstraněn a na jeho místě vybudován objekt nový, jehož rozměry budou s mírným rozšířením respektovat původní stavbu. Tento ateliér je částečně podsklepená stavba s pochozí střechou, která v sobě obsahuje funkce jako jsou kreativní prostor, byt pro hosty a několik skladů. Tato přístavba je tvořena dvěma horizontálními objemy. Prvním kvádr je zaříznutý do svažitého terénu zahrady, který obsahuje většinu funkcí. Zároveň slouží jako podpora pro druhý, převýšený kvádr, plnící propojovací funkci lávky v úrovni 2.NP a venkovní terasy.

Spolupráce: Pavel Čánský

APARTMÁNY – BROD NAD DYJÍ

2021

 

Vstupní podmínkou při vytváření studie rekreačního souboru byla nízká úroveň možnosti zastavění pozemku. Při snaze o maximální využití parcely pro samotné apartmány (34) a o eliminaci obslužných ploch komunikací vzešel návrh elevace objemu apartmánů o výšku jednoho podlaží tak, aby vznikla plocha pro kryté parkování automobilů. Apartmány jsou z důvodů ekonomické výstavby umisťovány k sobě do řad, následně jsou „rozhozeny“ po svažitém pozemku jako sirky, reagující svou polohou na morfologii terénu. Kromě samotných ubytovacích jednotek je areál doplněn o funkce občanské vybavenosti jako jsou restaurace, vinný sklep, wellness, bazén nebo posilovna a také o venkovní plochy sportovišť. Betonový objem stavby občanského vybavení tvoří pomyslnou páteř, spojující řady apartmánů v jeden celek, avšak na několika místech je prostupný a láká kolemjdoucí k návštěvě areálu.

Spolupráce: Pavel Čánský

PŮDNÍ VESTAVBA – BŘEZINOVA, BRNO

2021

 

Jedná se o půdní vestavbu, jejímž účelem je vytvořit samostatnou bytovou jednotku, která poskytuje zázemí pro příležitostné i dlouhodobé bydlení a setkávání rodiny. Zásadní podmínkou návrhu je maximální využití netradičního prostoru podkroví při zachování co největší otevřenosti a vzdušnosti. Symetrický půdorys krovu tvoří devět čtverců, jenž definují základní rozdělení dispozice. Rohová pole jsou oproti středovému kříži ve vyšší úrovni a tvoří vyvýšená pódia s různými funkcemi (obývací pokoj, ložnice nebo respirium). Podlahová plocha ložnice byla zredukována, aby zůstal dostatečný prostor pro společenskou zónu. Uprostřed dispozice byl navržen po mlynářských schodech přístupný mezonet, jehož užitnou plochu tvoří "levitující" platforma se síťovaným zábradlím. Umožňuje tak průhledy do nejvyšších částí krovu. Prostor pod mezonetem slouží jako komunikace (tzv. křižovatka) mezi jednotlivými funkcemi bytu, zde je zavěšena houpačka.

Spolupráce: Pavel Čánský

RODINNÝ DŮM – ŽIDLOCHOVICE

2020

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu, který splňuje požadavky moderního bydlení pro tříčlennou rodinu. Objekt je umístěn do proluky v ulici Nerudova, která se nachází v intravilánu obce Židlochovice. Vzhledem ke svažitosti pozemku bude část 1.PP zapuštěna do terénu. Na 1.PP navazují dvě nadzemní podlaží ustupující směrem do zahrady. Sousedními objekty jsou dva rodinné domy se sedlovými střechami. Z důvodů výškových a polohových rozdílů v umístění sousedních domů nebylo možné objemem novostavby plynule navázat, proto byl zvolen terasovitý tvar a plochá střecha, které nekonkurují v rámci kontextu okolní zástavbě. Svým objemem se dům snaží o vizuální propojení sousedních objektů. Na severní objekt navazuje rovinou fasády ustupujícího 1.NP. S jižním objektem drží svou celkovou výškou. Navrhovaný objekt je vertikálně rozdělen do tří zón, propojených přímým schodištěm, které je umístěno podél severní obvodové stěny.

Spolupráce: Pavel Čánský, Michaela Domiňáková

RODINNÝ DŮM – NA NÁVSI, BRNO

2020

 

Návrh tvoří dvoupodlažní rodinný dům splňující požadavky moderního bydlení pro rodinu s dětmi při minimální ploše komunikačních prostor na úzkém pozemku v proluce, a to po odstranění stávajícího domu. Tvar domu se sedlovou střechou se odvíjí od tvaru daného pozemku a reaguje na mírný svah pozemku. Obvodové zdivo vytváří pomyslnou ochrannou skořápku domu, která je vizuálně a akusticky uzavřena k sousedním parcelám. Naopak je otevřená do ulice a zahrady. Dům se ve velké míře snaží navazovat na okolní zástavbu a odráží tak charakter zástavby v dané lokalitě. Vnitřní uspořádání reflektuje vnější pohled na fasádu. Interiér je složený z objemu jednotlivých místností, které přímo komunikují s ulicí nebo zahradou dle jejich účelu. Střecha je navržena jako sedlová s pozinkovaným plechem. Koncept počítá s jednoduchým a maximálně bezúdržbovým stavebním i technickým řešením.

Spolupráce: Michaela Domiňáková

RODINNÝ DŮM – BŘECLAV

2020

 

Cílem projektu je novostavba rodinného domu a její propojení s uličním traktem původního rodinného domu v městské části Poštorná v Břeclavi. Stavební úpravy spočívají v demolici zahradního traktu. Na jeho místě je navržena jednopodlažní přístavba s obytným podkrovím, jenž je taktéž prostorově propojené s původním rodinným domem. Objekt přístavby je rozdělen na dvě části - společenskou v přízemí a soukromou v obytném podkroví. Podlaha prvního nadzemního podlaží je v části obývacího pokoje, jídelny a kuchyně zapuštěna jeden metr pod úrovní okolní zahrady. Řešení zvětšuje světlou výšku společenské části a poskytuje výhledy na okolní dění v zahradě. Kontakt s přírodou umocňují popínavé rostliny na jižní a západní fasádě. Druhé nadzemní podlaží vizuálně propojuje původní stavbu s novostavbou a směrem do ulice se propisuje trojúhelníkovým štítem. Jižní a západní fasáda jsou z velké části proskleny fixními okny v dřevěných rámech. Plechová střešní krytina se v místech podlahy a obvodové zdi druhého podlaží propisuje i na fasádě. Do pravidelného rastru jižní a západní fasády se přidávají ocelová lanka, po kterých se ze záhonů vinou rostliny.

Spolupráce: Diana Bevelaquová, Daniel Behro

REKONSTRUKCE BYTU – VAŇKOVO NÁM., BRNO

2020

 

Stavební úpravy spočívají ve vybourání nenosných příček a přemístění koupelny, což umožňuje propojení kuchyně s obývacím pokojem a vytvoření tak velkorysého společenského prostoru. Hlavním elementem je středový válec, kolem kterého se vine celá dispozice a prostorové dění. Byt je rozdělen na dvě poloviny – část společenskou a soukromou. V každé místnosti válec vytváří jiný prostor.

Spolupráce: Michaela Domiňáková

DŮM PRO RODINNOU REKREACI – PAVLOV

2019

 

Stavební záměr spočívá v navržení domu pro rodinnou rekreaci v památkově chráněné části obce Pavlov. Cílem projektu je navrhnout architektonický objem, který členěním a formou respektuje charakteristické měřítko původní zástavby a současně koresponduje s tradiční architekturou. Zvolené prvky, materiály či detaily v moderním pojetí pokračují v místních tradicích a archetypálním vnímání regionální architektury. Průčelí domu minimalistickým vzhledem reaguje na charakter uliční fronty s převážně řadovou zástavbou rodinných domů a vinnými sklepy, orientovanými štítem do ulice. Vzhledem k drobnému měřítku okolní zástavby byl objekt rozdělen taktéž do tří objemů se sedlovou střechou, přičemž propojení v jeden celek zůstává. Současně nevytváří dominantní a objemnou hmotu uvnitř ulice ani z vnějších dálkových pohledů. Pojetí fasády ve dvoře je zcela opačné, převažují zde prosklené plochy. Z důvodu využití silného genia loci je dům orientovaný k významným pohledovým osám i dominantám lokálního významu, tj. kostel sv. Barbory, zřícenina hradu Děvičky, silueta Pálavy, okolní vinice či vodní nádrž Nové Mlýny. 

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

BYTOVÝ DŮM II – KOŠULIČOVA, BRNO

2019

 

Hlavní myšlenkou studie bylo navrhnout bytový dům na nárožní parcele, která je definována ze tří stran stávajícími ulicemi (Krátká, Košuličova, Severní). Bytový dům určený daným počtem bytů s dostatečným prosluněním a možností přístupu na vlastní terasu současně tvoří hmotu, která respektuje ráz okolního prostředí a stávající zástavbu. Návrh pracuje s ustupující hmotou, díky níž nepůsobí těžkopádně, ale naopak působí dojmem dvoupodlažního řadového domu. Horizontální a vertikální kaskádovitá fasáda hmotu odlehčuje, dává vzniknout formě, jejíž členitost je vzdušná a neodpovídá klasickému bytovému domu. Přední fasáda dodržuje uliční čáru, zadní fasáda se otevírá do zahrady, byty v 1.NP mají z této strany umožněný přístup do zahrady přes terasy. Dům je vertikálně členěn na samostatné jednopodlažní hmoty. Polozapuštěné parkování vytváří podnož, na které jsou uloženy byty v 1.NP s terasami, hmota 2.NP ustupuje o hloubku dvou metrů od podélných fasád tak, aby odlehčila objem stavby, vytvořila soukromé venkovní terasy a působila dojmem řadového domu ukončujícího uliční frontu. 

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Michaela Domiňáková

REKONSTRUKCE BYTU – TUČKOVA, BRNO

2018

 

Předmětem zadání jsou stavební úpravy a celková modernizace bytu v prvorepublikovém bytovém domě. Zásadní úpravy spočívají ve vybourání dělící příčky a přemístění koupelny, což umožňuje propojení kuchyně s obývacím pokojem a vytvoření tak velkorysého společenského prostoru. Byt je tak rozdělen na dvě poloviny - část společenskou a část soukromou. Předsíň je od hlavního společenského prostoru oddělena rámovou částečně prosklenou příčkou s posuvnými dveřmi, jejíž některé výplně jsou nahrazeny policovými boxy. Optické oddělení kuchyně s jídelnou tvoří změna podlahy a zavěšená rámová konstrukce nad kuchyňským ostrůvkem, která slouží k zavěšení svítidel, osazení LED pásku, zavěšení květináčů s bylinkami apod. Soukromá část bytu je oddělena nosnou zdí lemovanou úložnými skříňkami s nikou pro umístění televize.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

REKONSTRUKCE RD – TIŠNOVSKÁ, BRNO

2018

 

Studie zahrnuje stavební úpravy a přístavu k stávajícímu rodinnému domu. Předmětem je nové dispoziční uspořádání a rozšíření domu tak, aby poskytoval vícegenerační bydlení. Zásadní úpravy spočívají ve vytvoření přístavby s garáží a 1 bytovou jednotkou, která zároveň plní funkci střešní terasy a krytých parkovacích stání. Stejně tak propojení všech pater vyjma podkroví se zahradou venkovní pavlačí. Ostatní úpravy jsou především změny v původní dispozici a dávají vzniknout novým funkčním prostorům jako jsou bytové jednotky, kancelář, společenská místnost apod. Materiálové pojetí domu se na různých částech domu opakuje v podobě 3 různých materiálů - dřevo (přístavba domu), bílá omítka (původní hmota domu), antracitový obklad (garáž a vikýře). Okna zůstávají původní dřevěná s přírodním vzhledem, nová okna jsou rovněž dřevěná.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Diana Bevelaquová

REKONSTRUKCE BYTU – BOTANICKÁ, BRNO

2018

 

Cílem projektu jsou stavební úpravy a modernizace bytu v prvorepublikovém bytovém domě. Úpravy řeší kompletní dispoziční reorganizaci, především využití předimenzovaného prostoru vstupní chodby pro umístění koupelnového boxu a vytvoření pracovny/hostinského pokoje z původní koupelny a spíže. Změna z kategorie bytu 3+1 na 4+kk. Dále probouráním příčky mezi pokoji vzniká otevřený prostor pro nový obývací pokoj propojený s jídelnou a kuchyní. Stavební úpravy tak vytváří jasné zónovaní bytu na část užitnou (předsíň, koupelna, WC, chodba), část společenskou (obývací pokoj s jídelnou a kuchyní) a část klidovou - soukromou (ložnice, dětský pokoj, pracovna). Materiálové řešení bytu se svým rázem jemně dotýká stylu art deco. Podlaha je navržena dřevěná ve stromečkovém vzoru. Stěžejním prvkem je zelený dřevem obložený středový box, tvořící dominantu v prostoru. Dřevo ořech, dub; barvy bílá, černá, zelená a mramorový obklad se vinou všemi místnostmi a vytváří propojující linku.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

RODINNÝ DŮM – FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

2018

 

Parcela se nachází v Kopané u Frenštátu pod Radhoštěm a poskytuje krásné výhledy na beskydské vrcholky. Hmota a řešení domu reaguje na okolní scenérii a plně využívá potenciálu parcely. Trojúhelníková hmota domu se přeponou otevírá směrem k Radhošti a na jih. Prosklení vytváří panoramatický obraz přes celou stěnu společenského prostoru, který volně přechází ve venkovní terasu. Podél odvěsen trojúhelníku jsou umístěny ložnice, pokoje, technická a hygienická zázemí. Zahrada doplňuje objekt domu a uzavírá prostor v pomyslný čtverec. 

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Tomáš Pevný

RODINNÝ DŮM – HANSMANNOVA, BRNO

2017

 

Hmota objektu je navržena jako betonová skořápka vinoucí se od podlahy přízemí přes oblouk v uliční fasádu a končící střechou. Skořápka pluje na skleněné podnoži podzemního podlaží tvořené průsvitným zasklením. Vnitřní prostor skořápky je rozdělen vložením dřevěného boxu s ložnicí, koupelnou a pracovnou na tři nadzemní obytná podlaží. Ve spodní části domu je situována společenská zóna, klidová zóna je umístěna do 2.NP a 3.NP. Stávající objekt v řadové zástavbě bude zbourán a nový výškově umístěn s ohledem na okolní zástavbu. Hlavní nosnou konstrukci tvoří štítové zdi, fasádní stěny a střešní konstrukce, jenž jsou tvořeny sendvičovou konstrukcí z pohledového železobetonu.

Spolupráce: Tomáš Pevný

BYTOVÝ DŮM – KOŠULIČOVA, BRNO

2017

 

Obytný dům svým hmotovým uspořádáním a členitostí koresponduje s prostředím okolní zástavby rodinných domů, ve kterém je téměř celý umístěn netradičně do zahradního vnitrobloku. V maximální míře reaguje na plochu a tvar pozemku z hlediska využitelnosti pozemku, prostupu slunečního světla, dostatečného proslunění místností, odstupových vzdáleností i variabilitě samotných bytů. Dělení hmoty na jednotlivé bloky, tvořené opakujícími se segmenty, dává vzniknout formě, jejíž členitost je vzdušná a odpovídá měřítku okolí. Bloky jsou výškově odskákány dle přirozeného stoupání terénu a umožňují tak vstup do všech bytů 1.PP z úrovně terénu. Zkosení stěn ve směru jih - sever optimalizuje pronikání přirozeného světla dovnitř a dochází k otevření i zvětšení plochy atrií mezi bloky. Atria umožňují umístění teras k jednotlivým bytům a vytváří poloveřejné i polosoukromé prostory. V druhém nadzemním podlaží jsou venkovní prostory bytů řešeny jako terasy, které umožňují případnou expanzi přilehlých bytů. Střecha bude zelená a bude rozšiřovat celkový komfort malometrážních bytů. Objekt je podsklepený s podzemními garážemi. 

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

RODINNÝ DŮM ŽATČANY

2013

 

Objekt tvoří dva srostlé objemy, zvýrazněné na sebe navazujícími sedlovými střechami. Dům je ve všech patrech provozně rozdělen do tří funkčních zón. První a druhá obytná zóna tvořena ložnicemi a obývacím pokojem jsou orientované do ulice a zahrady. Uvnitř dispozice je neobytná zóna se schodištěm, technickým a hygienickým zázemím, a kuchyní s jídelnou. Stavební pozemek o šířce cca 4,9 m a délce 17 m se nachází v řadové zástavbě v historicky nejstarší části obce Žatčany, zvaný Kout. Okolní zástavba je jednopodlažní s obytným podkrovím. Stávající objekt bude zbourán a nový dům výškově umístěn s ohledem na okolní zástavbu. Navržený rodinný dům je jednopodlažní, s obytným podkrovím a částečně podsklepený, kategorie 4 + kk. K domu přiléhá terasovitá zahrada se zahradním domkem. Chodba vedoucí celým objektem zahrnuje zádveří, šatnu, úložné prostory, kuchyňskou linku a obývákovou stěnu. Ústí na venkovní terase a pokračuje přes zahradu do zahradního domku na opačném konci stavebního pozemku.

DŘEVĚNÝ DŮM

2011

 

Studie prototypu rodinného bydlení. Vertikální uspořádaní dispozičního řešení – “bydlení v komíně“. Dům je třípatrový, nepodsklepený a založený na čtvercovém půdorysu (8 x 8m). Centrálně umístěné schodiště je doplněno o pomyslný sloupec denního světla ze střešního světlíku. Společenská část je v přízemí, obytná v patrech. 

bottom of page